(Theo http://vsd.vn) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO như sau (xem tin gốc...):

 

- Tên TCPH: CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO

- Trụ sở chính:                             Km 1906+700 QL1A, KP5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

- Điện thoại:                                   (84-8) 3750 3042 Fax: (84-8) 3750 2825

- Tên chứng khoán:                     Cổ phiếu CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO

- Sàn giao dịch:                            HOSE

- Mã chứng khoán:                       HTI

- Mã ISIN:                                       VN000000HTI2

- Loại chứng khoán:                   Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá:                                   10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng:         31/12/2010

- Lý do và mục đích:                   Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:                         8%/mệnh giá (800 đ/cp)

- Thời gian thực hiện:                24/01/2011

- Địa điểm thực hiện:

     + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

     + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 24/01/2011. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND, trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Để biết thêm chi tiết, cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 0918701167 (Anh Thọ); 0908764479 (Anh Vũ).

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán HTI lưu ký thực hiện quyền cho Chi nhánh VSD.

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 05/01/2011