Ngày 04/01/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 11/UBND-ĐTMT về nhà đầu tư của dự án Xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nối cầu Phú Long mới đến quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (Xem chi tiết văn bản...).