Ngày 17/12/2010 Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh có văn bản số 6571/UBND-ĐTMT về việc triển khai xây dựng các hạng mục bổ sung thuộc dự án BOT An Sương - An Lạc trên QL1A (Xem văn bản....)
Trước đó ngày 08/12/2010 Thủ Tướng Chính Phủ cũng đã có văn bản số 2241/TTg-KTN về việc chấp thuận việc trên (Xem văn bản...)