Ngày 12/8/2016, Đảng ủy Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp...

Ngày 20/5/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO). Chi bộ 7 Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng IDICO đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Vai trò cán bộ, đảng viên, đoàn viên với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Xem tiếp...

(Báo Xây Dựng) - Với đặc thù tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần, Chi bộ IDICO - IDI đã xác định cùng với công tác xây dựng lực lượng, thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức đảng theo qui định. Chi bộ rất coi trọng công tác vận động quần chúng, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển doanh nghiệp, cũng như giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xem tiếp...

Thực hiện chương trình công tác năm của Chi bộ 7 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO năm 2013; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty IDICO. Nhằm tiếp tục phát huy việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đồng thời giúp cho mỗi CB đảng viên của Chi bộ, quần chúng ưu tú của đơn vị hiểu và nắm rõ các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; nắm bắt các thông tin thời sự trong nước và Quốc tế về vấn đề biển Đông trong thời gian gần đây.

Xem tiếp...